www. stránky našeho Mysliveckého spolku

Historické fografie našeho spolku

Historie spolku

 

Myslivecké sdružení v Rychvaldě vzniklo  v roce  1946 v souvislosti se znárodněním majetku hraběte Georga von Starhemberga  v roce 1945, při  kterém došlo k rozdělení kompetencí. Lesy  obhospodařoval Lesní úřad v Místku,  rybníky Rybářský  úřad v Jistebníku a ornou půdu Pozemkový úřad v Ostravě.  Tyto  úřady umožňovaly tzv. redukční hony zvěře na svých  pozemcích. Dohled nad těmito  hony měl Alois Gemrot, bývalý  hajný u hraběte Georga von Starhemberga. První výbor  mysliveckého sdružení  pracoval ve složení Karel Rerich - předseda, Evžen Gelnar  -  místopředseda, Josef Polomský - jednatel, Ferdinand Kolos - pokladník,  Alois  Gemrot - lovčí. Myslivecké sdružení se staralo o zvěř  na zalesněných plochách  Rychvaldu. Kromě toho pořádalo společenské  akce. Změna způsobu  obhospodařování zemědělské půdy (zavedení  kombajnů) a  stejně tak chemizace a chránění dravců způsobily  omezení  stavu a dokonce vyhynutí některých zvířat. Například  koroptve se v Rychvaldě  naposledy lovily v roce 1953. 

 3.11 2015 se muselo Myslivecké sdružení Rychvald znovu zaregistrovat u krajského soudu v Ostravě. Tímto vlastně zaniklo Myslivecké sdružení Rychvald a nově vzniknul Myslivecký spolek Rychvald, vše se muselo udát dle nového občanského zákoníku, který platí od 1.1.2014.

Současné informace o nás

 

V současné době má náš spolek 24 členů  a obhospodařuje revír o výměře 1185 ha honební plochy, kterou máme pronajatou od honební společnosti.Náš Myslivecký spolek se stará o zvěř na zalesněných plochách Rychvaldu, především podáváním medikamentů, přikrmováním jak srnčí tak i drobné zvěře hlavně v zimních měsících.Zabýváme se také tlumením škodné a to především lišek, kterých je v honitbě opravdu hodně, ale i toulavých psů a koček ty zase škodí drobné zvěři.Kromě toho pořádáme různé kulturní akce např. besídky pro děti, Myslivecké plesy nebo již tradiční Mysivecké dny, kde se těšíme stále větší a větší návštěvnosti jak místních tak i přespolních obyvatel.

Kontakt

ms-r@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ: Tato emailová adresa slouží výhradně k zasílání fotografii a nedůležítých informací.Je vybírána pouze jednou týdně a Vaše názory a informace pak projednáváme jednou za měsíc na členské schůzi !!! děkujeme za pochopení

Vyhledávání

 

                 logo spolku

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode

Přidej na Seznam