www. stránky našeho Mysliveckého spolku

.

23.09.2008 11:45

Občané chraňte přírodu!!!

Prosíme všechny obyvatele Rychvaldu, aby se k přírodě a zvěři chovali tak jak mají.

  • Nedělejte nám prosím v přírodě „černé skládky“, vždyť tu máme u Skučáku sběrný dvůr! (my a Služby města Rychvald potom takové skládky pracně likvidujeme)
  • Nejezděte nám po lesích a loukách na motorkách, čtyřkolkách, kolech a na koních - nejsou to žádné závodní dráhy a nesmí se to!!! (Výslovný zákaz k vjezdu -  platí, v případě že se jedná o lesní pozemky, ustanovení zákona číslo 289/1995 Sb. o lesích, kdy je v § 20 zakázáno v lesích jezdit a stát s motorovými vozidly a mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních.Pro pole, louky atd. zase platí tedy, že je zcela vyloučen pohyb osob po pozemcích, na kterých se nacházejí zemědělské kultury, a kde by takovýmto pohybem osob mohla být způsobena škoda. Stejně tak je zakázán vjezd na kole nebo koni do zemědělských kultur, neboť tímto jsou poškozovány oprávněné zájmy vlastníka nebo uživatele takovýchto pozemků, a zcela zřejmě je zakázán vjezd motorovými vozidly na pozemky ve volné krajině mimo existující síť cest.) Ve vztahu k myslivecké stráži by potom mělo platit, že má zadržet osobu, která nerespektuje výše uvedené zásady pohybu v krajině, zjistit její totožnost, vykázat ji z honitby, případně její totožnost zjistit za součinnosti orgánu Policie České republiky.    TAKŽE POZOR NA TO !!!
  • Při procházkách se svými pejsky si je uvažte na vodítko! Pes když cítí úlovek, tak se s něj stává nezvládnutelné stvoření ikdyž je vycvičen!
  • Hodně zvěře příjde o život nebo je těžce zmrzačeno při sekání trávy hlavně zemědělskou těžkou technikou, řidiči těchto strojů-dávejte pozor!!! O ztrátách zvěře na cestách, bezohlednými řidiči, raději psát ani nebudem, ale je to hrůza.Pokud se někomu taková nehoda stane, tak prosíme aby nás hned kontaktoval, taktéž i kdyby někdo našel nějakou sraženou zvěř.

Rychvald má, asi jako každé jiné město dva druhy obyvatel, ty slušné a ty neslušné! Naštěstí těch slušných a přátel myslivců je většina.

Takoví občané (zejména noví obyvatelé Rychvaldu), kteří nám myslivcům sprostě nadávají a ti co chtějí mermomocí chránit zvěř a přírodu by se měli zamyslet předevší sami nad sebou, jsou to vesměs lidé, kteří o myslivosti vůbec nic neví! A než nám začnou nádávat do sprostých vrahů tak by si o tom měli alespoň něco přečíst! Získali by tak o zvěři a myslivosti hrubý přehled a věděli by proč se vlastně stavy zvěře regulují, jaká zvěř se kdy a proč loví atd..Myslivci nejsou žádní vrahové, ale naopak se o zvěř a přírodu celý rok poctivě starají, ale i počty zvěře se musí regulovat, loví se jen slabé kusy, které většinou nepřečkají ani zimu a škodná!

Vrahové jsou vyznávačí tazv. „adrenalinových sportů“, terénní motocykly a čtyřkolky, které nám ničí přírodu a stresují zvěř.Dokonce jsme byli svědky, když se březí srna ubila o plot.Vyplašili jí dva jezdci na koních, jezdí totiž v místech, kde srny kladou mláďata a přitom je spousta jiných míst vhodných provozovat tuto zálibu, no a co teprve způsobí motorka!? Viz článek-VSTUP A VJEZD OSOB DO PŘÍRODY, KRAJINY A HONITEB. Ještě se nám tu poslední dobou rozmohli letečtí modeláři.Domníváme se, že k této zálibě je nutné taktéž povolení a model letadla dokáže hodně poplašit i domácí zvířata.

Dalším tématem jsou na volno puštění psi při procházkách, málokdo si uvědomuje co takový pes může způsobit zvěři a málokdo si uvědomí, že takového psa (nebo jakékoli domácí zvíře) může bez postihu, (dle §14 písm.e - zákona č. 499/2001sb. O myslivosti), usmrtit člen Myslivecké stráže pokud je více jak 200 metrů od lidského obydlí bez dozoru (pozor-těchto 200 metrů se netýká, pokud myslivec loví v blízkosti lidského obydlí na společném honu nebo loví jinou zvěř dle zákona 499/2001Sb, tam může střílet prakticky všude - pokud se samozdřejmě nachází ve své honitbě a pokud neohrozí zdraví, život nebo majetek jiných osob.Někteří občané si to stále pletou a volají na nás POLICII, ale neznalost zákona neomlouvá - NASTUDUJTE SI ZÁKON PŘEDEVŠÍM VY !!!). Také by si tito lidé měli uvědomit, že pokud úmyslně zničí nějaký krmelec, zásyp, nebo posed či kazatelnu-to jsou tzv. Myslivecká zařízení a mají svoji nemalou účetní hodnotu a jejich ničení je trestným činem - poškozování cizí věci. Taky je na veškerá tato zařízení, především na posedy přísný  ZÁKAZ VSTUPU !!! - hrozí nebezpečí úrazu !!!

Poškozování cizí věci je trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.(§ 257 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona)“

Kontakt

ms-r@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ: Tato emailová adresa slouží výhradně k zasílání fotografii a nedůležítých informací.Je vybírána pouze jednou týdně a Vaše názory a informace pak projednáváme jednou za měsíc na členské schůzi !!! děkujeme za pochopení

Vyhledávání

 

                 logo spolku

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

Přidej na Seznam